admin Archive

Vad är ett galleri?

Det första att utreda är vad ett galleri egentligen är. I mångt och mycket kan det röra sig om mängder av olika platser. Vad som är gemensamt för alla gallerier är att det finns plats att ställa