Är det bara konstnärer som ställer ut på galleri?

Is it just the artists exhibiting at the galleryNär det talas så mycket om gallerier måste det försöka fastställas om det bara är konstnärer som ställer ut på gallerier. Man kan säga att det på de allra största och mest erkända gallerier som finns i de stora svenska städerna bara är konstnärer som ställer ut. I det fallet kommer det också att spela mycket in vad det är som verkligen är konst i betraktarens ögon, och just det kan många gånger skilja kraftigt. I och med att konst egentligen kan vara precis vad som helst, finns det naturligtvis mängder med olika uppfattningar om vad som ska kallas för konst.

Nu finns det i och för sig vissa regler som säger vad som är konst och vad som inte ska klassas som konst, med det är egentligen något som ingen alls bryr sig om. Att konst är tavlor, skulpturer ,en del olika glasföremål samt även skapandet av krukor och vaser i lera håller nog de flesta med om. När det sedan handlar om fotografier eller det som kallas för installationer är det inte längre alla som håller med om att det ska klassas inom konstens ramar. Nu är det dock så att konsten inte har några ramar, utan är helt fri att utvecklas till precis vad som helst.

Nu är det ändå inte bara konst som ställt ut på gallerier. Det kan också vara något som kallas för samlingar. Här kan det vara någon som har samlat på något mycket länge och vill ställa ut sin samling. Ibland kommer det även att gå att köpa hela eller delar av denna samling, men ibland är det bara för att just ställa ut och visa upp. På ett galleri ställer både samlare, konstnärer och ibland även uppfinnare ut det som de har eller har skapat så att alla som vill ska kunna ta del av det.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *