Latest

Dagens virtuella gallerier

När det nu redan har gåtts in på vad det finns för olika typer av gallerier i en tidigare artikel, finns det en form av gallerier som har förbisetts. Det

Vad är ett galleri?

Det första att utreda är vad ett galleri egentligen är. I mångt och mycket kan det röra sig om mängder av olika platser. Vad som är gemensamt för alla gallerier